Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
37 bài thơ
Tạo ngày 02/09/2007 08:06 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 23/06/2008 10:07 bởi Vanachi, số lượt xem: 4343
Trịnh Hoài Đức 鄭懷德 (1765-1825), tự Chỉ Sơn, hiệu Cấn Trai, là một nhà thơ, nhà văn và là một sử gia nổi tiếng của Việt Nam trong thế kỷ 18, tổ tiên là người huyện Trường Lạc, tỉnh Phúc Kiến chạy loạn Mãn Thanh ở Trấn Biên (Biên Hoà). Trịnh Hoài Đức cùng với Lê Quang Định và Ngô Nhân Tịnh đều là học trò của Võ Trường Toản được người thời đó gọi là Gia Định tam gia 嘉定三家. Ông không theo Tây Sơn nên khi Chúa Nguyễn mất Gia Định ông tránh loạn qua Cao Miên, về sau ra giúp Nguyễn Ánh (đỗ khoa thi đầu tiên ở Gia Định năm 1788). Khi Gia Long lên ngôi Trịnh Hoài Đức được phong làm Hộ bộ thượng thư và được cử sang sứ Trung Quốc (1802-1803) để cầu phong.

Sau khi đi sứ về, ông được cử làm việc ở Gia Định thành (1805). Từ măm 1812 ông giữ chức Lễ bộ thượng thư rồi Lại bộ thượng thư (1813-1816). Sau …

 

Cấn Trai thi tập - 艮齋詩集