Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ
Tạo ngày 01/06/2014 13:03 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 416
Trịnh Diêu 鄭繇 người Trịnh Châu, đỗ tiến sĩ năm Tự Thánh thứ nhất (684), năm Khai Nguyên thứ nhất (713) làm Kỳ vương trưởng sử. Thơ còn 2 bài.