Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: viếng mộ (22) Chu Du (6) Tào Tháo (5) nhị Kiều (3)
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2005 02:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/03/2006 09:02, số lượt xem: 3130

周郎墓

燒盡曹家百萬兵
丈夫差得慰平生
同年交誼聯孫策
一世知音得孔明
瓦礫吳宮荒帝業
荊蓁古墓上雄名
二喬香骨藏何所
眼見銅臺半已傾

 

Chu Lang mộ

Thiêu tận Tào gia bách vạn binh
Trượng phu sai đắc úy bình sinh
Đồng niên giao nghị liên Tôn Sách
Nhất thế tri âm đắc Khổng Minh
Ngõa lịch Ngô cung hoang đế nghiệp
Kinh trăn cổ mộ thượng hùng danh
Nhị Kiều hương cốt tàng hà sở
Nhãn kiến Đồng đài bán dĩ khuynh

 

Dịch nghĩa

Đốt sạch trăm vạn quân họ Tào
Trượng phu cũng đủ thỏa chí bình sinh
Đồng niên anh em bạn rể cùng Tôn Sách
Một đời tri âm có được Khổng Minh
Cung Ngô thành ngói gạch vụn, nghiệp đế tan hoang
Ngôi mộ cổ gai góc mọc đầy, nức tiếng anh hùng
Hương cốt hai Kiều vùi lấp nơi đâu
Mắt thấy đài Đồng Tước một nửa đã nghiêng đổ

 


Chu Lang: tức Chu Du 周瑜, tự Công Cẩn 公瑾, làm đô đốc quân Đông Ngô 東吳. Lúc mới 24 tuổi đã làm tướng, người ta gọi là Chu Lang. Chu Du đánh bại Tào Tháo 曹操 ở trận Xích Bích 赤壁.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Đốt sạch quân Tào trăm vạn binh
Trượng phu đủ thỏa chí bình sinh
Đồng niên bạn rể cùng Tôn Sách
Một thuở tri âm có Khổng Minh
Ngói vụn cung Ngô tàn nghiệp đế
Gai tràn mộ cổ nức hùng danh
Hai Kiều hương cốt vùi đâu mất
Mắt thấy Đồng đài đã nửa nghiêng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thiêu sạch quân Tào trăm vạn binh
Trượng phu hẳn thỏa chí bình sinh
Đồng niên kết nghĩa cùng Tôn Sách
Thân được tri âm với Khổng Minh
Gạch đổ cung Ngô tan nghiệp đế
Gai tràn mộ cổ rạng hùng danh
Hai Kiều hương cốt chôn đâu nhỉ
Nghiêng ngửa đài xưa thấy não nùng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời