Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ
Tạo ngày 25/04/2014 13:13 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 529
Lưu Xoa 劉叉 năm sinh, mất và tự hiệu đều không rõ, sống khoảng năm Nguyên Hoà (806-820) đời Đường Hiến Tông, người Hà Sóc.