Cuộc đời xuân sắc đúng Trường Sinh
Hoa cỏ đan thành một bức tranh
Chim ngậm quả rừng im dưới lá
Gió lùa sân miếu vắng phơi kinh
Lầu chuông cao ngất trăng thanh tỏ
Suối đá lững lờ vượn lặng thinh
Dựa gốc cu long sư niệm chú
Cà sa xộc xệch quét rêu xanh