過湘潭經包耶廟題

千載河清開笑齒,
一毫關賄遠閻羅。
兒孫莫嘆無田地,
伊傅園林有幾賒。

 

Quá Tương Đàm kinh Bao Da miếu đề

Thiên tải hà thanh khai tiếu xỉ,
Nhất hào quan hối viễn Diêm La.
Nhi tôn mạc thán vô điền địa,
Y Phó viên lâm hữu kỷ xa.

 


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Thế Lữ

Ngàn năm trong vắt đá sông cười
Hối lộ đố ai lọt mắt Người
Con cháu đừng than không ruộng đất
Nhìn xem Y, Phó - tấm gương soi

Nguồn: Mặc Trai sứ tập, Nhà xuất bản Văn học, 2009.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Trong vắt ngàn thu đá đáy sông
Tham quan chớ dại gặp Bao Công
Cháu con đừng trách không vườn, đất
Y, Phó đâu ham lắm ruộng đồng

Theo gia phả họ Đinh Nho ở Hương Sơn, Đinh Nho Hoàn thuộc đời thứ 7, còn Đinh Nho Hồng ở đời thứ 17.
Chia sẻ trên FacebookTrả lời