Get this widget | Share | Track details


http://www.esnips.com/nsdoc/79716544-cded-4603-aeb2-e46372227712/?action=forceDL

Dự án sách cho người khiếm thị
Em ngẩn ngơ ngắm khoảng trời chiều
Khoảng trời yên ả, nét phiêu diêu
Em lơ đãng vẽ anh lên đó
Vẽ cạnh tên anh, một chữ yêu