Bài ca dao: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Link đến file: http://laoxichlo.imeem.co...the_gian_khong_ai_tot_banTrời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông