Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Lương Ý Nương - 梁意娘

Thơ » Trung Quốc » Ngũ đại


» Hiện danh sách 1 người yêu thích
‒ Ẩn tiểu sử tác giả
Lương Ý Nương 梁意娘 sống vào khoảng đời Hậu Chu (Ngũ Đại).

[Tạo ngày 30/06/2005 07:48 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 28/05/2006 16:43 bởi Vanachi, số lượt xem: 1721]

1. Thuật hoài
1
2. Trường tương tư
9


 

© 2004-2014 Vanachi