Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Vương Kiến - 王建

Thơ » Trung Quốc » Trung Đường


‒ Ẩn tiểu sử tác giả
Vương Kiến 王建 (751-835) tự là Trọng Sơ 仲初, người Khoản Châu, Dĩnh Xuyên (nay là Hứa Xương, Hà Nam, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ năm Đại Lịch thứ 10 (775), từng làm quan Tư mã Thiểm Châu. Ông trước tác "Nhạc phủ cung từ" rất được người ta khen ngợi, nổi danh ngang với Trương Tịch. Tác phẩm có "Vương tư mã tập".

[Tạo ngày 08/07/2005 18:14 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 11/03/2007 20:03 bởi Vanachi, số lượt xem: 2225]

1. Đồng Vu Nhữ Tích "Du Giáng Thánh quán"
1
18. Ký Thục trung Tiết Đào hiệu thư
1
2. Điền gia hành
1
19. Nam viên kỳ 1
1
3. Điều tiếu lệnh kỳ 1
1
20. Quá Ỷ Tụ cung
1
4. Điều tiếu lệnh kỳ 2
1
21. Tái thần khúc
5. Cố hành cung
6
22. Tân giá nương
5
6. Cung từ kỳ 22
1
23. Tảo thu quá Long Vũ Lý tướng quân thư trai
3
7. Cung từ kỳ 90
1
24. Tặng Lý Tố bộc xạ kỳ 1
1
8. Cung tiền tảo xuân
1
25. Tống thiên khách
2
9. Dã trì
1
26. Thập ngũ dạ vọng nguyệt ký Đỗ lang trung
8
10. Dương Châu tầm Trương Tịch bất kiến
1
27. Thuỷ phu giao
4
11. Giang Lăng đạo trung
1
28. Tinh vệ từ
2
12. Giang Lăng sứ chí Nhữ Châu
1
29. Trường Môn chúc
2
13. Giang Lăng tức sự
1
30. Tuế vãn tự cảm
4
14. Giang Nam tam đài từ kỳ 1
1
31. Vũ Lâm hành
1
15. Giang Nam tam đài từ kỳ 2
1
32. Vũ quá sơn thôn
2
16. Giang Nam tam đài từ kỳ 3
1
33. Vọng Phu thạch
5
17. Giang quán
1
34. Văn thuyết
2


 

© 2004-2014 Vanachi