Xếp theo:

Trang trong tổng số 50 trang (497 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

An Nhân huyện vấn túc

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Bạch Ngọc Thiềm
1 trả lời, 120 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/08/2014 15:53

Ám hương

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Khương Quỳ
4 trả lời, 3099 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 01/11/2007 20:23

Đào Nguyên ức cố nhân (Tà dương tịch lịch sài môn bế)

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Từ
1 trả lời, 225 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 10/09/2014 01:26

Đào Nguyên ức cố nhân - Đề Hoa Sơn đồ

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Từ
2 trả lời, 1523 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 23:32

Đô hạ vô ưu quán tiểu lâu xuân tận lữ hoài

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Dương Vạn Lý
1 trả lời, 531 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/06/2009 19:39

Đông cảnh

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lưu Khắc Trang
2 trả lời, 919 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/03/2007 08:19

Đông nhật cảm hoài

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Thư Nhạc Tường
1 trả lời, 124 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 25/08/2014 02:32

Đông sơ xuất du

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Thi
3 trả lời, 819 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/09/2007 11:41

Đạp sa hành

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Trương Nguyên Cán
2 trả lời, 821 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/04/2009 08:54

Đậu diệp hoàng

Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Từ
1 trả lời, 159 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 10/09/2014 01:30

Trang trong tổng số 50 trang (497 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

© 2004-2015 VanachiRSS