Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ
Tạo ngày 09/08/2014 23:57 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 493
Trương Thì Triệt 張時徹 (1504-?) tụ Duy Tĩnh 維靜, hiệu Đông Sa 東沙, người huyện Ngân (nay thuộc Chiết Giang), là một học giả và nhà quân sự đời Minh. Ông đỗ tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 2 (1523), làm quan tới Nam Kinh binh bộ thượng thư, về sau gửi tình vào thơ rượu.