Chưa có bình luận
Chưa có ai thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 20/04/2017 15:13, số lượt xem: 44

Xưa xửa Điện Bà đã có tiên
Xa xa viễn vọng bóng chùa chiền
Lưng chừng đá núi nghênh thiên lộ
Ngẩng thấy người tiên vấn tiên đồ.