Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có bình luận
Chưa có ai thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 20/04/2017 15:13, số lượt xem: 27

Lồng lộng xao lòng sông uốn khúc
Dồn dập tập bến làn sóng xô
Văng vẳng thuyền qua lại muôn phía
Một tiếng niệm Phật tĩnh đêm khuya.

https://www.facebook.com/nguyen.tuananh.3133