Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ
Tạo ngày 06/08/2014 23:30 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 455
Từ Chiêu Hoa 徐昭華 tự Y Bích 伊壁, hiệu Lan Si 蘭痴, người thị trấn Thượng Ngu (đông bắc Chiết Giang), con gái Từ Hàm Thanh 徐咸清, vợ Lạc Gia Thái 駱加採, giỏi thư pháp, sành văn thơ. Tác phẩm có "Từ đô giảng thi tập" 徐都講詩集.