Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường)
4 bài thơ
Tạo ngày 24/06/2014 16:47 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 581
Tưởng Cát 蔣吉, một thi nhân đời Đường.