Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
5 bài thơ
Tạo ngày 08/07/2005 13:07 bởi Vanachi, số lượt xem: 1365
Tôn Quang Hiến 孫光憲 tự Mạch Văn, hiệu Bảo Quang Tử, đời vua Tống Thái Tổ (960-975) ông làm quan tới chức Kiểm Hiệu bí thư Giám. Ông hiếu học, trước tác nhiều, nay thất lạc còn lại có 2 tập Bắc mộng toả ngônDi văn toả ngữ.