Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ
Tạo ngày 13/05/2014 16:31 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 369
Phan Hữu 潘佑 người U Châu, làm quan tới Ngu bộ viên ngoại lang, Nội lại xá nhân cho nhà Nam Đường. Tác phẩm có "Huỳnh Dương tập" 滎陽集 10 quyển, nay còn 4 bài.