Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
4 bài thơ
Tạo ngày 16/07/2017 20:42 bởi hongha83, số lượt xem: 181
Nhật Quán thiền sư 日觀禪師 (?-?) không rõ năm sinh năm mất và hành trạng, sống vào đời nhà Nguyên. Ông có tác phẩm trong Liên hoa thế giới thi 蓮華世界詩 do Vân Thê và Diệu Ý đời Minh soạn.