Rừng núi cứ nối dài
Mưa bụi bay đầy trời
Ai được thịnh vượng mãi
Hết phúc đến hoạ tai.
Trong rừng nhiều ong bay
Chim rừng hót rất hay
Sắc xuân đẹp mãi mãi
Đường đi núi lên mây!