Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
3 bài thơ
Tạo ngày 22/03/2007 19:14 bởi Vanachi, số lượt xem: 1448
Ngô Vĩ Nghiệp 吳偉業 (1609-1672), tự là Tuấn Ông 駿公, hiệu là Mai Thôn 梅村, quê ở Thái Thương 大倉 (nay thuộc tỉnh Giang Tô 江蘇, Trung Quốc); đỗ tiến sĩ năm Sùng Trinh thứ tư (1631) thời Minh Tự Tông và làm quan với nhà Minh một thời gian. Khi quân Thanh chiếm Trung Quốc, ông ẩn cư ở quê nhà. Năm Thuận Trị thứ 10 (1653), thời Thanh Thế Tổ (vua đầu tiên của nhà Thanh ở Trung Quốc). Ông buộc phải tuân chiếu chỉ ra làm quan với nhà Thanh, giữ chức "Quốc tử Tế tửu" (tức Hiệu Trưởng trường Quốc Tử Giám); ba năm sau thì từ quan.

Ngô Vĩ Nghiệp là nhà thơ nổi tiếng trong giai đoạn thời cuối Minh đầu Thanh; đồng thời cũng giỏi cả từ, khúc, hội họa.