Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ
Tạo ngày 07/04/2014 14:54 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 469
Lưu Kiêm 劉兼 năm sinh mất và tự không rõ, người Trường An, sống cuối đời Chu (Ngũ đại) đầu đời Tống, làm quan đến Vinh Châu thứ sử, thơ 1 quyển.