Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ
Tạo ngày 06/08/2014 09:26 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 372
Lư Đức Nghi 盧德儀 (1820-1865) tự Lệ Lan 儷蘭, hiệu Mai Lân 梅鄰, người Hoàng Nham, Chiết Giang, là nữ thi nhân sống cuối đời Thanh, thuở nhỏ thông minh, đọc nhiều kinh sách văn thơ. Sau lấy chồng là Vương Duy Linh 王維齡, khoảng năm Hàm Phong tị nạn chiến tranh trong núi Đôn Sơn (Loạn Thạch, Hoàng Thạch), Chiết Giang. Tác phẩm có tập thơ "Tiêu Vĩ các di cảo" 焦尾閣遺稿.