Ngày tháng nơi đất khách,
Sông hồ động lòng quê.
Thương Ngô sương móc đẫm,
Bạch Các khói mây che.
Đâu quạt loan lấp lánh,
Nào trâm phượng xập xoè.
Chăn Ngạc Quân giường vắng,
Chày Nữ Tu lạnh tê.
Nỗi bắc kinh nhạn bãi,
Tình nam gởi chim thê.
Quan sơn đà hiu hắt,
Trời đất cũng theo về.

Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009.
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.