Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
4 bài thơ
Tạo ngày 18/02/2012 18:22 bởi hongha83, số lượt xem: 1506
Lê Hiến Tông 黎憲宗 (1497-1504) huý là Tăng, là con đầu của vua Lê Thánh Tông. Ông làm vua 8 năm, thọ 44 tuổi, khi mất được táng ở Dụ Lăng, Lam Sơn (Thanh Hoá). Sinh thời có sáng tác một số thơ.