Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
4 bài thơ
Tạo ngày 20/10/2007 09:06 bởi Vanachi, số lượt xem: 1493
Lã Nham 呂巖 tự Động Tân 洞賓, người Vĩnh Lạc, phủ Hà Trung, cháu của một quan Lễ bộ thị lang. Khoảng năm Hàm Thông thi tiến sĩ, không đỗ, dạo chơi tại Trường An, sau đó không rõ tung tích.