Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
4 bài thơ
Tạo ngày 08/07/2005 13:04 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 05/02/2008 16:44 bởi Vanachi, số lượt xem: 1424
Hoàng Cơ 黃機 tự là Cơ Trọng 幾仲, có nơi nói Cơ Thúc 幾叔, người Đông Dương (nay thuộc Phí Huyện, tỉnh Sơn Đông). Ông từng làm quan tri châu tri quận. Ông hay chu du ở miền Ngô Sở, sở trường về từ. Ông học từ theo Tân Khí Tật 辛棄疾, trầm uất thê lương nhưng không mất sự phong nhã, tác phẩm có "Trúc trai thi dư" 竹齋詩餘.