Say, vin thị nữ, giẫm rêu biếc
Hầu tiệc vườn Tây, về dưới trăng
Chó sủa cách hoa suông dỡn bóng
Đêm khuya ai đến chốn thâm cung?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)