遊扶董天王廟有感而題

三載潛龍世未知,
一朝奮起大事為。
金仙破虜天聲震,
鐵馬騰空古今奇。
越甸乾坤留偉跡,
殷郊草木識余威。
至今祠宇叢風動,
猶想當年得勝歸。

 

Du Phù Đổng thiên vương miếu hữu cảm nhi đề

Tam tải tiềm long thế vị tri,
Nhất triêu phấn khởi đại sự vi.
Kim tiên phá lỗ thiên thanh chấn,
Thiết mã đằng không cổ kim kỳ.
Việt điện kiền khôn lưu vĩ tích,
Ân giao thảo mộc thức dư uy.
Chi kim từ vũ tùng phong động,
Do tưởng đương niên đắc thắng quy.

 

Dịch nghĩa

Rồng náu ba năm, đời chưa ai biết
Một sớm vùng dậy làm nên sự việc phi thường
Roi vàng phá giặc thay tiếng trời thét vang
Ngựa sắt bay lên không, để lại dất vết cũ kỳ lạ
Trời đất cõi Việt còn mãi công lao lớn
Cây cỏ đất Ân cũng khiếp uy phong vang dội
Đến nay, ở nơi đền miếu, mỗi khi có gió thông reo
Còn tưởng như năm nào thắng trận trở về

 


Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, NXB Văn học, 1970

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Đình Liên

Rồng nấp ba năm ai biết chi
Vùng lên một sớm tỏ thiên uy.
Roi vàng phá giặc, trời rung động,
Ngựa sắt đè mây, chuyện cổ kỳ.
Đất Việt non sông, thành tích kể,
Cõi Ân cây cỏ diệu công nghe,
Thông reo, gió thổi nơi đền miếu,
Tưởng thấy Thiên Vương đại thắng về.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Ba năm rồng náu chửa ai hay
Oanh liệt ra tay bỗng một ngày
Phá giặc roi vòng gầm sấm sét
Lên không ngựa sắt, lạ xưa nay
Công ghi cõi Việt so trời đất
Oai dẹp quân Ân khiếp cỏ cây
Miếu cũ thông reo khi gió động
Tưởng quân thắng trận trở về đây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rồng náu ba năm, đời chửa hay,
Vùng lên oanh liệt bỗng một ngày
Roi vàng phá giặc vang tiếng thét,
Để lại vết kỳ, ngựa sắt bay.
Cõi Việt đất trời còn ghi mãi,
Uy võ dẹp Ân khiếp cỏ cây.
Nay gió thông reo nơi đền miếu,
Tưởng như thắng trận trở về đây.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời