Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
3 bài thơ
Tạo ngày 20/08/2014 22:40 bởi tôn tiền tử, số lượt xem: 520
Cố Đức Huy 顧德輝 (1310-1369) còn có tên Anh 瑛, tự Trọng Anh 仲英, hiệu Kim Túc đạo nhân 金粟道人, người Côn Sơn, Giang Tô, xây một nhà riêng ở Thiến Kinh đón các thi nhân khắp nơi tới xướng hoạ.