Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ
Tạo ngày 29/12/2013 18:33 bởi Vanachi, số lượt xem: 893
Đậu Tường 竇庠 tự Trụ Khanh 胄卿, từng giữ các chức Điện trung thị ngự sử, Thứ sử các châu Đăng, Đàm, Tín, Vụ. Thơ ông còn 21 bài chép trong "Toàn Đường thi".