Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ
Tạo ngày 22/02/2008 14:43 bởi Vanachi, số lượt xem: 1867
Âu Đại Nhậm 歐大任 (1516-1596) tự Trinh Bá 楨伯, hiệu Lôn Sơn 崙山, người Trần Thôn 陳村 đời Minh.