Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Quả đỏ (1980)

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Quảng


‒ Ẩn giới thiệu
Nguồn: Tập thơ Quả đỏ của Võ Quảng, Nxb Kim Đồng, số xuất bản 30/KĐA, in 31.000 cuốn khổ 13x19cm tại nhà máy in Tiến bộ, in xong và nộp lưu chiểu tháng 8-1983

Mục lục:
1. Anh nắng sớm 2. Bà tôi chăn nuôi 3. Báo tin 4. Câu chuyện vẽ tranh 5. Điểm hai 6. Đàn bồ chao 7. Chuyện ông cần trục 8. Đôi tay mẹ 9. Gió 10. Ba chị gà mái 11. Con nghé 12. Làm gạch 13. Một làn nước mát 14. Bốn người 15. Kêu rét 16. Thỏ con 17. Lộc với sương 18. Chú voi con 19. Chuyện anh chào mào 20. Câu chuyện lái tàu 21. Chân mưa 22. Rùa con 23. Quả đỏ 24. Đường đến trường 25. Học tốt

[Tạo ngày 29/09/2009 17:52 bởi karizebato, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 29/09/2009 20:09 bởi karizebato, số lượt xem: 2192]

1. Anh nắng sớm 14. Bốn người
2. Bà tôi chăn nuôi 15. Kêu rét
3. Báo tin 16. Thỏ con
4. Câu chuyện vẽ tranh 17. Lộc với sương
5. Điểm hai 18. Chú voi con
6. Đàn bồ chao 19. Chuyện anh chào mào
7. Chuyện ông cần trục 20. Câu chuyện lái tàu
8. Đôi tay mẹ 21. Chân mưa
9. Gió 22. Rùa con
10. Ba chị gà mái 23. Quả đỏ
11. Con nghé 24. Đường đến trường
12. Làm gạch 25. Học tốt
13. Một làn nước mát  

© 2004-2014 Vanachi