Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Thơ Nôm truyền tụng

Thơ » Việt Nam » Hồ Xuân Hương


» Hiện giới thiệu
1. Đàn gảy45. Miếu Sầm thái thú
2. Đá ông bà chồng46. Núi Ba Đèo
3. Đá chẹt thi47. Núi Kẽm Trống
4. Đánh đu48. Ngại ngùng
5. Đánh cờ49. Nguyệt hỡi đê mê
6. Đề nhị mỹ nhân đồ50. Nhĩ Hà tức cảnh
7. Đọc cho Chiêu Hổ hoạ51. Nước Đằng
8. Đồng tiền hoẻn52. Phiếm chu ngoạn nguyệt (Giong thuyền chơi trăng)
9. Đi đái bùn nẩy53. Quan Hậu sợ vợ
10. Đưa đò54. Quá Nghệ An hoài giai nhân, hựu thể
11. Ốc nhồi55. Quán Sứ tự
12. Bánh trôi56. Quả mít
13. Bùn bắn lên đồ57. Sài Sơn thiên thị (Chợ trời núi Thầy)
14. Canh khuya58. Sư hoạnh dâm
15. Cái giếng59. Tát nước
16. Cái quạt60. Tình có theo ai
17. Cảnh thu61. Tặng tình nhân
18. Chùa Hương Tích62. Tức sự
19. Chùa Sài Sơn63. Thân phận người đàn bà
20. Chế sư64. Thị Đểu thi
21. Chi chi chuyện ấy65. Thơ tự tình
22. Chơi hoa66. Thương
23. Chơi Khán Đài67. Thương ôi phận gái
24. Con cua68. Thương thay phận gái
25. Dữ Phạm tế tửu xướng hoạ, kỳ nhị69. Tiễn người làm thơ
26. Dệt cửi đêm70. Trào tăng
27. Du cổ tự71. Trách Chiêu Hổ 2
28. Duyên kỳ ngộ72. Trúc Bạch hồ
29. Già kén kẹn hom73. Vô âm nữ
30. Hang Cắc Cớ74. Vấn nguyệt
31. Hàng ư Thanh (Quán hàng ở xứ Thanh)75. Vọng Tây Hồ hoài hữu
32. Hạ nhật tầm phu (Ngày hè tìm chồng)76. Vịnh ông cắng đánh nhau
33. Hỏi cô hàng sách77. Vịnh đời người
34. Hỏi trăng bài 178. Vịnh bách chu - tức sương nữ
35. Hữu cảm79. Vịnh cái quạt
36. Ký tao nương Mộng Lan (Gửi nữ sĩ Mộng Lan)80. Vịnh chung
37. Khóc chồng làm thuốc81. Vịnh dạy con trẻ
38. Khóc Tổng Cóc82. Vịnh Hằng Nga
39. Không chồng mà chửa83. Vịnh hoa cúc
40. Khấp Vĩnh Tường quan84. Vịnh nằm ngủ
41. Lấy chồng chung85. Vịnh nhàn cư
42. Lỡm học trò86. Vịnh ni sư
43. Mời ăn trầu87. Vịnh Thăng Long hoài cổ
44. Mời khách ăn trầu88. Vịnh xuyên cổ (Vịnh trống thủng)Trang trong tổng số 9 trang (88 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

   Lấy chồng chung
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: lấy chồng
Đã được xem 11175 lần
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 13:08
Đã sửa 2 lần, lần sửa cuối bởi karizebato vào 17/06/2009 00:34
11 người thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Năm chừng mười họa hay chăng chớ
Một tháng đôi lần có cũng không
Cố đấm ăn xôi xôi lại hỏng
Cầm bằng làm mướn mướn không công
Nỗi này ví biết dường này nhỉ
Thời trước thôi đành ở vậy xong

(Bản khắc 1914)

Khảo dị:

- Bản khắc 1922
Câu 1: Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Câu 2: Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Câu 3: Năm thì mười họa hay chăng chớ
Câu 7: Thân này ví biết đường này nhỉ
Câu 8: Thà trước thôi đành ở vậy xong

- Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Vịnh người vợ lẽ
Câu 3: Năm thì mười họa hay chăng chớ
Câu 5: Cố đấm ăn xôi xôi cũng hỏng
Câu 7: Thân này ví biết dường này nhỉ
Câu 8: Thà trước thôi đành ở vậy xong

- Bản Xuân Hương thi vịnh
Tựa đề: Vịnh tác nhân thiếp
Câu 2: Chém cha cái số lấy chồng chung
Câu 3: Năm thì mười họa nên chăng chớ
Câu 7: Thân này ví biết dường này nhỉ

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
 
  

   Lỡm học trò
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 2013 lần
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 13:15
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi karizebato vào 19/06/2009 22:27
4 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ
Lại đây chị dạy lối làm thơ
Bướm non ngứa lợi châm hoa rữa
Dê bé buồn sừng húc giậu thưa

(Quốc văn tùng ký)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
 
  

   Mời ăn trầu
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 4427 lần
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 13:53
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi karizebato vào 19/06/2009 21:45
7 người thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 
Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
Này của Xuân Hương mới quệt rồi
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi

(Bản khắc 1921)

Khảo dị: bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Tặng khách
Câu 1: Quả cau nho nhỏ trầu hôi
Câu 3: Có phải duyên nhau thì đỏ thắm

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
 
  

   Mời khách ăn trầu
 
Thể thơ: Thể loại khác, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 785 lần
Đăng bởi karizebato vào 03/07/2009 21:58
Đã sửa 2 lần, lần sửa cuối bởi karizebato vào 03/07/2009 22:00
1 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Thân này ví xẻ làm hai được
Nửa để trong nhà, nửa đệ ra

(Quốc văn tùng ký)

Nguyên văn lời Dẫn bằng chữ Nôm:
Có hai người khách đến chơi nhà Xuân Hương, một người tên là Để, một người tên là Đệ, đến sau mời ở chơi nhà ngoài. Xuân Hương bổ quả cau làm hai, mỗi cơi quệt một nửa lá trầu, sai hai con hầu bưng đi mời hai người khóc. Mỗi cơi một mảnh hoa tiên đề hai câu thơ (như trên).

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
 
  

   Miếu Sầm thái thú
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 4862 lần
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 18:38
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi karizebato vào 18/06/2009 22:10
11 người thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 
Ghé mắt trông lên thấy bảng treo
Kìa đền thái thú đứng cheo leo
Ví đây đổi phận làm trai được
Thì sự anh hùng há bấy nhiêu

(Bản khắc 1922)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
 
  

   Núi Ba Đèo
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: đèo Ba Dội
Đã được xem 2891 lần
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 18:23
Đã sửa 4 lần, lần sửa cuối bởi karizebato vào 19/06/2009 02:37
1 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Một đèo một đèo lại một đèo
Khen ai khéo vẽ cảnh cheo leo
Cửa son tía ngắt lơ thơ móc
Đường đá xanh rì lún phún rêu
Phưởng phất chồi thông cơn gió tốc
Mịt mờ ngọn cỏ lúc sương gieo
Hiền nhân quân tử ai là chẳng
Mỏi gối chồn chân cũng muốn trèo

(Bản khắc 1914)

Khảo dị:
- Bản khắc 1922
Tựa đề: Đèo Ba Dội
Câu 2: Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
Câu 3: Cửa son đỏ hoét tùm bum nóc
Câu 4: Hòn đá xanh rì lún phún rêu
Câu 5: Lắt lẻo cành thông cơn gió tốc
Câu 6: Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo
Câu 8: Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo

- Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Vịnh đèo Ba Dội
Câu 2: Khen ai khéo đặt cảnh cheo leo
Câu 3: Cửa son đỏ hoét tùm um móc
Câu 4: Hòn đá xanh rì lún phún rêu
Câu 5: Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc
Câu 6: Đầm đìa lá liễu giọt sương gieo
Câu 8: Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo

- Bản Xuân hương thi sao
Tựa đề: Vịnh ba đèo
Câu 1: Qua hết một đèo lại một đèo
Câu 2: Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
Câu 3: Cửa son tía ngắt lơ thơ nóc
Câu 4: Thềm đá xanh rì lún phún rêu
Câu 5: Vất vưởng cành thông cơn gió thổi
Câu 6: Đầm đìa ngọn cỏ lúc sương gieo
Câu 8: Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo

- Bản Tạp thảo tập
Tựa đề: Vịnh ba đèo
Câu 1: Qua hết một đèo lại một đèo
Câu 2: Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
Câu 3: Cửa son tía ngắt lơ thơ nóc
Câu 4: Thềm đá xanh rì lún phún rêu
Câu 5: Phưởng phất cành thông cơn gió thổi
Câu 6: Đầm đìa ngọn cỏ lúc sương gieo
Câu 8: Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo

- Bản Xuân hương thi vịnh
Tựa đề: Vịnh ba đèo
Câu 1: Cách một đèo qua lại một đèo
Câu 2: Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo
Câu 3: Cửa son tía ngắt lơ thơ nóc
Câu 4: Thềm đá xanh rì lún phún rêu
Câu 5: Vất vưởng cành thông cơn gió thổi
Câu 6: Đầm đìa ngọn cỏ lúc sương gieo
Câu 8: Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo


Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
 
  

   Núi Kẽm Trống
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 1343 lần
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 18:32
Đã sửa 3 lần, lần sửa cuối bởi karizebato vào 20/06/2009 21:00
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Hai bên thời núi giữa thời sông
Có phải đây là Kẽm Trống không
Gió vật sườn non kêu lắc rắc
Sóng dồn mặt nước vỗ long bong

(Bản khắc 1914)

Khảo dị:
- Bản khắc 1922
Tựa đề: Kẽm Trống
Câu 3: Gió đập cành cây khua rắc đắc

- Bản Quốc văn tùng ký
Câu 3: Gió thổi cành cây khua lắc cắc
Câu 4: Sóng dồn mặt nước vỗ lung tung

- Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Vịnh cái Kẽm Trống
Câu 2: Có phải này là Kẽm Trống không
Câu 3: Trên núi gió khua cây lắc cắc
Câu 4: Dưới sông sóng vỗ nước long tong

Theo các văn bản tiếng Nôm bài này chỉ có 4 câu, tuy nhiên theo bản quốc ngữ sau này còn 4 câu nữa:

Ở trong hang núi còn hơi hẹp
Ra khỏi đầu non đã rộng thùng
Qua cửa mình ơi nên ngắm lại
Nào ai có biết nỗi bưng bồng


Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
 
  

   Ngại ngùng
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 1139 lần
Đăng bởi karizebato vào 03/07/2009 19:43
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Ngại ngùng chưng những lúc phân kỳ
Vó ký dùng dằng bước chẳng đi
Lưu giản đôi câu sa giọt ngọc
Tương tư nửa gánh nặng vai chì
Cầm thông sầu gảy năm cung biệt
Rượu cúc say nghiêng một chén ly
Tưởng nước non này trăng gió ấy
Thấu tình chăng nhẽ khách tương tri

(Quế Sơn thi tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
 
  

   Nguyệt hỡi đê mê
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 586 lần
Đăng bởi karizebato vào 03/07/2009 20:07
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Nguyệt hỡi đê mê mấy buổi nay
Vắng tình đây những ngẩn ngơ thay
Trà pha liên tử mà không chuộng
Rượu chuốc bồ đào cũng chẳng say
Giấc bướm mơ màng hơi trống điểm
Hồn mai phảng phất tiếng sênh bay
Tình chung ai có hay chăng tá
Con tạo ghen chi những quấy rầy

(Quế Sơn thi tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
 
  

   Nhĩ Hà tức cảnh
 
Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đã được xem 593 lần
Đăng bởi karizebato vào 18/06/2009 00:05
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Thấp thoáng đầu ghềnh lún phún mưa
Đố ai vẽ được cảnh tiêu sơ
Xanh om cổ thụ tròn như tán
Trắng xóa tràng giang phẳng ngỡ tờ
Còi mục thét trăng miền khoáng dã
Lưới ngư chăng gió bãi bình sa
Chuông ai đứt nối bên kia tá
Lầm lỡ chung tình một túi thơ

(Bản khắc 1914)

Sở dĩ gọi Nhĩ Hà là do khúc sông Hồng chảy qua Thăng Long uốn lượn cong cong như cái khuyên đeo tai. Nhĩ Hà cũng đọc là Nhị Hà và nay thường gọi là sông Nhị.

Khảo dị: bản Xuân Hương thi vịnh
Tựa đề: Tức cảnh
Câu 6: Chài ngư tung gió bãi bình sa

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008
 
  

Trang trong tổng số 9 trang (88 bài thơ)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

© 2004-2014 Vanachi