Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Chờ mong

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bính


» Hiện một số bài thơ có cùng từ khoá    Facebook    Khác Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: đợi chờ tình yêu
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 18:54
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 09/03/2006 02:07
Đã xem 3066 lượt
Chờ mong như suốt đêm qua,
Chàng ơi! một tháng là ba mươi ngày...
Lần lần lá rụng rồi đây,
Tơ đàn rã rợi cho tay lỗi đàn.
Tiếng đâu rào rạt rộn ràng?
Ngựa ai ai cưỡi trên ngàn lá khô.
Tiếng đâu xao động lô xô ?
Xe ai ai đẩy ngang bờ giâu xanh.
Buồng hương bóng bóng mình mình,
Gió hiu hiu hắt qua mành mành hoa.
Người về chỉ những người ta,
Gió mơ hồ nhắn người ta quên về.
Nay rồi mai lại ngày kia,
Nhớ mong chờ đợi đến khi... ? hỡi chàng!
Có 2 người thích: padme, seudaudo77


 

© 2004-2014 Vanachi