Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Trăng về sáng

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Hổ


    Facebook    Khác Thể thơ: Thơ mới bảy chữ, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 03/10/2008 21:54
Đã xem 928 lượt
Về sáng mà trăng như đầu đêm
Sáng xanh, sáng mát, sáng êm đềm
Mình anh... chẳng dám nhìn trăng nữa
Trăng sáng anh càng thấy vắng em.


 

© 2004-2014 Vanachi