Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Chạy Tây

Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Đình Chiểu


    Facebook    Khác Thể thơ: Thất ngôn bát cú, thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 13:15
Đã xem 10210 lượt
Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây,
Một bàn cờ thế phút sa tay.
Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy,
Mất ổ bầy chim dáo dác bay.
Bến Nghé của tiền tan bọt nước,
Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây.
Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng,
Nỡ để dân đen mắc nạn này?

Tên bài này có nơi chép là "Chạy giặc".


 

© 2004-2014 Vanachi