Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Một mình

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hữu Thỉnh


    Facebook    Khác Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2009 02:00
Đã xem 608 lượt
Xa em đói tiếng đói hình
Trời xanh với chỉ một mình trời xanh
Nghe giờ nén nhớ trong anh
Gấp đêm làm gối chẳng thành giấc em

Tuyên Quang 2001.
Nguồn: Thương lượng với thời gian/ NXB Văn học, 2006.
Có 2 người thích: bongthao6, lenhatlinh


 

© 2004-2014 Vanachi