Tố Hữu viết bài thơ này rất hay, "Giọt giọt mồ hôi rơi
Trên má anh vàng nghệ
Anh vệ quốc quân ơi
Sao mà yêu anh thế!"

Có 2 người thích: duyha tdvp, Aki chirido