Bài thơ "Yêu"

Get this widget | Share | Track details


Link: http://www.esnips.com/doc...c800c4232/Yeu---Xuan-Dieu

"Anh ngỏ lời yêu em vào một đêm trăng khuyết"
Xích lô cửa lên khoá lại rồi
Trái tim không còn đa tình nữa
Quán học yêu bây giờ ai chăm sóc giúp tôi
Có 1 người thích: toàn love trâm