Xin chào các anh chị trên diễn đàn !
Tôi đã đọc bài thơ này theo bản in của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Bảo tàng Tân Trào-ATK, Hà Nội 2006 thì thấy có một số lỗi chính tả mà nếu không sửa lại thì có một số câu thơ không ghép vần được và cũng không rõ nghĩa. Tôi xin đánh dấu lại (màu đỏ). Tôi xin gửi lên để ban biên tập xem lại, nếu đúng thì cho chỉnh lại cho đúng với bản gốc. Tôi chưa tải được bài thơ đã đánh dấu lên (do chưa biết chỗ tải bài lên). Tôi sẽ gửi sau. Mong mọi người thông cảm.