Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Sơ đáo Thiên Bảo ngục - 初到天保獄

Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Ngục trung nhật ký


    Facebook    Khác Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 19:15
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 29/06/2005 19:20
Đã xem 3100 lượt, có 4 trả lời (4 bản dịch)

初到天保獄

Sơ đáo Thiên Bảo ngục

Mới đến nhà lao Thiên Bảo (Người dịch: Huệ Chi)

日行五十三公里
濕盡衣冠破盡鞋
徹夜又無安睡處
廁坑上坐待朝來

Nhật hành ngũ thập tam công lý
Thấp tận y quan phá tận hài
Triệt dạ hựu vô an thụy xứ
Xí khanh thượng tọa đại triêu lai.

Năm mươi ba dặm, một ngày trời,
Áo mũ ướt đầm, dép tả tơi;
Lại khổ thâu đêm không chốn ngủ,
Ngồi trên hố xí đợi ban mai.


Không biết tại sao bài này lại nằm sau bài Điền Đông, có lẽ là hồi ức của tác giả về quãng đường đi từ Tĩnh Tây đến Thiên Bảo chăng.
Có 1 người thích: t*t


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Bản dịch của Huệ Chi

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài: 24433

Năm mươi ba dặm, một ngày trời,
Áo mũ ướt đầm, dép tả tơi;
Lại khổ thâu đêm không chốn ngủ,
Ngồi trên hố xí đợi ban mai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng, Nguyễn Sĩ Lâm

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài: 24433

Ngày cuốc năm mươi ba cột số,
Ướt đầm mũ áo, rách bươm giày;
Thâu đêm lại chẳng nơi yên giấc,
Ngồi trấn cầu tiêu, đợi sáng ngày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của (Không rõ)

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài: 24433

Năm mươi ba cây số một ngày,
Áo mũ dầm mưa, rách hết giày;
Lại khổ thâu đêm không chỗ ngủ,
Ngồi trên hố xí đợi ban mai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

Bản dịch của (Không rõ)

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài: 24433

Năm mươi ba dặm một ngày,
Áo khăn ướt sũng, đôi giày xách xơ;
Thâu đêm thôi cứ thức trơ,
Ngồi trên hố xí đợi chờ sáng ra.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

 

© 2004-2014 Vanachi