Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Cáo tật thị chúng - 告疾示眾

Thơ » Việt Nam » Mãn Giác thiền sư


» Hiện một số bài thơ có cùng từ khoáThể thơ: Cổ phong (cổ thể), thời kỳ:
Từ khoá: hoa mai
Đã được xem 11476 lần
Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2005 18:46
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 16/03/2006 03:23
41 người thích
11 bài trả lời
Thao tác

告疾示眾

Cáo tật thị chúng

Có bệnh bảo mọi người (Người dịch: Ngô Tất Tố)

春去百花落,
春到百花開。
事逐眼前過,
老從頭上來。
莫謂春殘花落盡,
庭前昨夜一枝梅。

Xuân khứ bách hoa lạc,
Xuân đáo bách hoa khai.
Sự trục nhãn tiền quá,
Lão tùng đầu thượng lai.
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận,
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

Xuân ruổi trăm hoa rụng
Xuân tới, trăm hoa cười
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu già đến rồi
Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua, sân trước một nhành mai

» Hiện dịch nghĩa 

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài gửi: 23942

Xuân ruổi trăm hoa rụng
Xuân tới, trăm hoa cười
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu già đến rồi
Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua, sân trước một nhành mai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Có 3 người cảm ơn: hang-nga, Trí Bửu, achngkute

Bản dịch của Thượng Quãng Độ

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài gửi: 23942

Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu già đến rồi
Chớ bảo Xuân tàn hoa rụng hết
Ðêm qua sân trước một cành mai.

Nguồn: http://www.hoasontrang.us...ietcothi/index.php?loi=15
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Có 2 người cảm ơn: hang-nga, Nguyễn văn Tạo

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Vanachi

Con chim bạt gió lạc loài kêu thương

Vanachi

Đăng ký: 31/5/2004
Số bài gửi: 23942

Xuân đi trăm thứ hoa tàn,
Xuân về lại thấy rộn ràng muôn hoa.
Việc đời chớp mắt thoảng qua,
Thoáng thôi, tóc đã sương pha rối bời.
Chớ hiềm xuân cỗi hoa rơi,
Ðêm qua nở một cành mai trước thềm.

Nguồn: http://www.hoasontrang.us...ietcothi/index.php?loi=15
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Có 1 người cảm ơn: hang-nga

Bản dịch của Túc Mỡ

Túc Mỡ

Túc Mỡ

Đăng ký: 7/3/2008
Số bài gửi: 67

Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Việc đời qua trước mắt
Ðầu bạc tóc sương phơi
Ðừng bảo xuân tàn hoa tan tác
Ðêm qua sân trước nở cành mai

Bản dịch của Túc Mỡ

Túc Mỡ

Túc Mỡ

Đăng ký: 7/3/2008
Số bài gửi: 67

Xuân đi trăm cánh hoa rơi
Xuân về trăm cánh hoa cười hương bay
Việc qua trước mắt ngày ngày
Mới hay già yếu nay mai thu tàn
Phải đâu xuân hết hoa tan
Ðêm qua sân trước nở cành hoa mai

Có 1 người cảm ơn: hang-nga

Thảo luận thêm: ban dich

sonca

Đăng ký: 23/4/2009
Số bài gửi: 1

có gì dịch sát nghĩa bài thơ chưa

Có 1 người cảm ơn: hang-nga

Thảo luận thêm: Cáo tật thị chúng

Trí Bửu

Đăng ký: 22/2/2010
Số bài gửi: 1

Bài viết về Cáo Tât thị chúng của Mãn Giác Thiền sư

Có 1 người cảm ơn: hang-nga

Thảo luận thêm: Về bài kệ " Cáo tật thị chúng"

hang-nga

Đăng ký: 15/5/2011
Số bài gửi: 16

Cám ơn các bạn đã cung cấp những bản dịch rất hay đối với bài kệ này của Thiền Sư Mãn Giác.

Thảo luận thêm: "Nhất chi mai" - "Nhất mai chi"

ngluong

ngluong

Đăng ký: 28/8/2009
Số bài gửi: 2

Bạn nào hiểu tiếng Hán có thể giải thích hộ "nhất chi mai" nghĩa là "một cành mai" hay "cây mai một cành"? Cảm ơn nhiều!

Thảo luận thêm: Nhất Chi Mai

™…£¥ñh…™

Đăng ký: 10/3/2011
Số bài gửi: 5

Nhất chi mai có thể hiểu là 1 cành mai


Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

© 2004-2014 Vanachi