Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Bảo kính cảnh giới bài 43

Thơ » Việt Nam » Nguyễn Trãi » Quốc âm thi tập » Phần vô đề


Thể thơ: Đường luật biến thể, thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đã được xem 4396 lần
Đăng bởi Vanachi vào 05/05/2006 05:27
8 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
Rồi hóng mát thuở ngày trường,
Hoè lục đùn đùn tán rợp trương.
Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,
Hồng liên trì đã tịn mùi hương.
Lao xao chợ cá làng ngư phủ,
Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương.
Lẽ có Ngu cầm đàn một tiếng,
Dân giàu đủ khắp đòi phương.


Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976


© 2004-2014 Vanachi