Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Lạnh lùng

Thơ » Việt Nam » Quách Tấn


Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 678 lần
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 21:32
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
Lau lách sông thu phủ ngại ngùng
Đò chiều buộc chặt mối sầu chung
Am mây nửa khép bờ sương khói
Không tiếng chuông đưa bớt lạnh lùng!

Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011


© 2004-2014 Vanachi