Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed

Lạnh lùng

Thơ » Việt Nam » Quách Tấn


   Lạnh lùng
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 664 lần
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2012 14:32
Chưa ai thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Lau lách sông thu phủ ngại ngùng
Đò chiều buộc chặt mối sầu chung
Am mây nửa khép bờ sương khói
Không tiếng chuông đưa bớt lạnh lùng!

Nguồn: Đọng bóng chiều (thơ), Quách Tấn, NXB Phương Đông, 2011
 
  


© 2004-2014 Vanachi