Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Tặng em Mọi nhỏ

Thơ » Việt Nam » Bùi Giáng » Đêm ngắm trăng (1997)


   Tặng em Mọi nhỏ
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 414 lần
Đăng bởi karizebato vào 13/04/2009 18:22
2 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
TẶNG EM MỌI NHỎ

Nhớ em từ trước tới sau
Từ đầu ríu rít tới đau cuối cùng


TÁI TẶNG

Tình yêu? nhung nhớ mông lung
Đâu rừng núi biếc cuối cùng suối tiên


TÁI ĐIỆP TẶNG

Từ em vô tận thuyền quyên
Em từ mọi rợ thần tiên đợi người


ĐIỆP TRÙNG TÁI TẶNG

Nhớ em non nước sụt sùi
Ngàn thu rớt hột chôn vùi tình nhau

Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997
 
  


© 2004-2014 Vanachi