Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Một mình

Thơ » Việt Nam » Hữu Thỉnh


   Một mình
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 549 lần
Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2009 02:00
2 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Xa em đói tiếng đói hình
Trời xanh với chỉ một mình trời xanh
Nghe giờ nén nhớ trong anh
Gấp đêm làm gối chẳng thành giấc em

Tuyên Quang 2001.
Nguồn: Thương lượng với thời gian/ NXB Văn học, 2006.
 
  


© 2004-2014 Vanachi