Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed
Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn

Bảo kính cảnh giới bài 5

Thơ » Việt Nam » Nguyễn Trãi » Quốc âm thi tập » Phần vô đề


Thể thơ: Đường luật biến thể, thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đã được xem 1860 lần
Đăng bởi Vanachi vào 19/08/2007 10:05
2 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
Phúc của chung thì hoạ của chung,
Nắm thì hoạ khỏi phúc về cùng.
Văn chương chép lấy, đòi câu thánh,
Sự nghiệp tua gìn, phải đạo trung.
Trừ độc trừ tham trừ bạo ngược,
Có nhân có trí có anh hùng.
Nhìn cho biết nơi dường ấy,
Chẳng thấp thì cao ắt được dùng.

Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976


© 2004-2014 Vanachi