Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Bà huyện Thanh Quan

Thơ » Việt Nam » Nguyễn


» Hiện danh sách 24 người yêu thích
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Buổi chiều lữ thứ
1
5. Nhớ nhà
1
2. Chơi đài Khán Xuân
2
6. Qua đèo Ngang
8
3. Chơi chùa Trấn Quốc
1
7. Tức cảnh chiều thu
2
4. Hoài cổ
3
 


 

© 2004-2014 Vanachi