Chia sẻ trên Facebook Trang Thi Viện trên Facebook Chia sẻ trên Google+ Chia sẻ trên Twitter RSS feed

Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tất Thành) - 胡志明

Thơ » Việt Nam


Hồ Chí Minh
» Hiện danh sách 54 người yêu thích
» Hiện danh sách 3 bài viết liên quan tới tác giả Hồ Chí Minh trong Thư viện bài viết
» Hiện tiểu sử tác giả
1. Ai sang Niu Yoóc mà coi30. Pác Bó hùng vĩ
2. Đảng ta31. Phỏng Khúc Phụ
3. Đối nguyệt32. Phụ nữ
4. Đăng sơn33. Sáu mươi tuổi
5. Đi thuyền trên sông Đáy34. Tân xuất ngục học đăng sơn
6. Bài ca du kích35. Tầm hữu vị ngộ
7. Báo tiệp36. Tặng Bùi công
8. Ca đội tự vệ37. Tặng các cụ lão du kích
9. Ca binh lính38. Tặng công an nhân dân vũ trang
10. Ca sợi chỉ39. Tặng cháu Nông Thị Trưng
11. Công nhân40. Tặng thống chế Pê-tanh
12. Cảm ơn người tặng cam41. Tặng toàn quyền Đờ-cu
13. Cảnh khuya42. Tặng Võ công
14. Cảnh rừng Việt Bắc43. Tức cảnh Pác Bó
15. Chế Nguyễn Hải Thần44. Thất cửu
16. Chơi trăng45. Thăm lại hang Pác Bó
17. Con cáo và tổ ong46. Thiên San
18. Gửi nông dân47. Thu dạ (II)
19. Hòn đá48. Thư trung thu 1951
20. Kêu gọi thiếu nhi49. Thư trung thu 1952
21. Không đề50. Thướng sơn
22. Khen tặng hai cháu liên lạc trong bộ đội chiến khu II51. Trẻ chăn trâu
23. Khuyên thanh niên52. Trồng cây
24. Lịch sử nước ta53. Tư chiến sĩ
25. Ly Bắc Kinh54. Vô đề (II)
26. Mậu Thân xuân tiết55. Vọng Thiên San
27. Nguyên tiêu56. Vịnh Thái Hồ
28. Nhóm lửa57. Vịnh Vạn Lý Trường Thành
29. Nhị vật58. Việt Nam độc lập
1. Vô đề (I)61. Thế nạn hữu mẫn tả báo cáo
2. Khai quyển62. Lại sang
3. Tại Túc Vinh nhai bị khấu lưu63. Văn thung mễ thanh
4. Nhập Tĩnh Tây huyện ngục64. Song thập nhất
5. Thế lộ nan65. Cảnh báo (Thập nhất nguyệt thập nhị nhật)
6. Tảo66. Chiết tự
7. Ngọ67. Lữ quán
8. Vấn thoại68. Tảo tình
9. Ngọ hậu69. Việt hữu tao động (Ung báo, Xích đạo tấn 14-11)
10. Vãn70. Anh phóng Hoa đoàn
11. Tù lương71. Giải vãng Vũ Minh
12. Nạn hữu xuy địch72. Bào Hương cẩu nhục
13. Cước áp73. Trúc lộ phu
14. Học dịch kỳ74. Ngục đinh thiết ngã chi sĩ-đích
15. Vọng nguyệt75. Công lý bi
16. Phân thuỷ76. Tân Dương ngục trung hài
17. Trung thu77. Ký Nê Lỗ
18. Đổ78. Đăng quang phí
19. Đổ phạm79. Ngục trung sinh hoạt
20. Nạn hữu Mạc mỗ80. Quách tiên sinh
21. Nạn hữu nguyên chủ nhiệm L81. Mạc ban trưởng
22. Song thập nhật giải vãng Thiên Bảo82. Thiên Giang ngục
23. Tẩu lộ83. Tháp hoả xa vãng Lai Tân
24. Mộ84. Tha tưởng đào
25. Dạ túc Long Tuyền85. Lai Tân
26. Điền Đông86. Đáo Liễu Châu
27. Sơ đáo Thiên Bảo ngục87. Cửu bất đệ giải
28. Nạn hữu chi thê thám giam88. Dạ bán
29. Các báo: Hoan nghênh Uy-ki Đại hội89. Đáo trưởng quan bộ
30. Tự miễn90. Tứ cá nguyệt liễu
31. Dã cảnh91. Bệnh trọng
32. Chúc than92. Đáo Quế Lâm
33. Quả Đức ngục93. Nhập lung tiền
34. Long An Lưu Sở trưởng94. ?!
35. Tảo giải95. ?
36. Đồng Chính (thập nhất nguyệt nhị nhật)96. Đáo Đệ tứ chiến khu Chính trị bộ
37. Nạn hữu đích chỉ bị97. Chính trị bộ cấm bế thất
38. Dạ lãnh98. Mông ưu đãi
39. Bang99. Triêu cảnh
40. Lạc liễu nhất chích nha100. Thanh minh
41. Long An – Đồng Chính101. Vãn cảnh
42. Nhai thượng102. Ngũ khoa trưởng, Hoàng khoa viên
43. Lộ thượng103. Hạn chế
44. Trưng binh gia quyến104. Dương Đào bệnh trọng
45. Giải trào105. Bất miên dạ
46. Vãng Nam Ninh106. Cửu vũ
47. Cảnh binh đảm trư đồng hành107. Tích quang âm
48. Điệt lạc108. Độc Tưởng công huấn từ
49. Bán lộ đáp thuyền phó Ung109. Lương Hoa Thịnh tướng quân thăng nhậm phó tư lệnh
50. Nam Ninh ngục110. Tặng Tiểu Hầu (Hải)
51. Nạp muộn111. Thu cảm
52. Thính kê minh112. Nhân đỗ ngã
53. Nhất cá đổ phạm "ngạnh" liễu113. Trần khoa viên lai thám
54. Hựu nhất cá114. Hầu chủ nhiệm ân tặng nhất bộ thư
55. Cấm yên (Chỉ yên đích)115. Mông thượng lệnh chuẩn xuất lung hoạt động
56. Dạ bán văn khốc phu116. Thu dạ (I)
57. Hoàng hôn117. Tình thiên
58. Công kim118. Khán "Thiên gia thi" hữu cảm
59. Thuỵ bất trước119. Tức cảnh
60. Ức hữu120. Kết luận
1. Thơ chúc Tết năm 1942 (Nhâm Ngọ)12. Thơ chúc Tết năm 1959 (Kỷ Hợi)
2. Thơ chúc Tết năm 1946 (Bính Tuất)13. Thơ chúc Tết năm 1960 (Canh Tý)
3. Thơ chúc Tết năm 1947 (Đinh Hợi)14. Thơ chúc Tết năm 1961 (Tân Sửu)
4. Thơ chúc Tết năm 1948 (Mậu Tí)15. Thơ chúc Tết năm 1962 (Nhâm Dần)
5. Thơ chúc Tết năm 1949 (Kỷ Sửu)16. Thơ chúc Tết năm 1963 (Quý Mão)
6. Thơ chúc Tết năm 1950 (Canh Dần)17. Thơ chúc Tết năm 1964 (Giáp Thìn)
7. Thơ chúc Tết năm 1951 (Tân Mão)18. Thơ chúc Tết năm 1965 (Ất Tị)
8. Thơ chúc Tết năm 1952 (Nhâm Thìn)19. Thơ chúc Tết năm 1966 (Bính Ngọ)
9. Thơ chúc Tết năm 1953 (Quý Tị)20. Thơ chúc Tết năm 1967 (Đinh Mùi)
10. Thơ chúc Tết năm 1954 (Giáp Ngọ)21. Thơ chúc Tết năm 1968 (Mậu Thân)
11. Thơ chúc Tết năm 1956 (Bính Thân)22. Thơ chúc Tết năm 1969 (Kỷ Dậu)Trang trong tổng số 6 trang (58 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

   Ai sang Niu Yoóc mà coi
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 2109 lần
Đăng bởi Tiêu Đồng Vĩnh Học vào 17/02/2011 01:39
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 17/02/2011 14:04
3 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Ai sang Niu Yoóc mà coi
“Tự do” nắm đuốc mà soi Hoa Kỳ
Tự do soi thấy những gì?
Bên thì nô lệ, bên thì dã man!

Chú thích: Rút ở bài "Trắng và đen", Báo Nhân dân số 312, ngày 7-1-1955. Đầu đề do người soạn sách đặt.

Nguồn: Hồ Chí Minh – Thơ, toàn tập, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2004
 
  

   Đảng ta
 
Thể thơ: Thơ tự do, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 3179 lần
Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 20:09
10 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao
Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình!
Đảng ta là đạo đức, là văn minh
Là thống nhất, độc lập, là hoà bình, ấm no
Công ơn Đảng thật là to
Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng

Rút ở Lời khai mạc lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng/ Thơ Bác Hồ/ NXB Quân Đội Nhân Dân, 1971.
 
  

   Đối nguyệt
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: trăng
Đã được xem 7898 lần
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 13:08
11 người thích
2 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

對月

Đối nguyệt

Đối trăng (Người dịch: Nam Trân)

窗外月明籠古樹
月移樹影到窗前
軍機國計商談了
攜枕窗旁對月眠

Song ngoại nguyệt minh lung cổ thụ,
Nguyệt di thụ ảnh đáo song tiền,
Quân cơ, quốc kế thương đàm liễu,
Huề chẩm song bàng đối nguyệt miên.

Ngoài song, trăng rọi cây sân,
Ánh trăng nhích bóng cây gần trước song.
Việc quân, việc nước bàn xong,
Gối khuya ngon giấc bên song trăng nhòm.

» Hiện dịch nghĩa


Sách Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh, Nxb. Văn học, Hà Nội, 1990, tr.35.
 
  

   Đăng sơn
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 4338 lần
Đăng bởi Vanachi vào 20/05/2006 19:24
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 20/05/2006 19:25
8 người thích
2 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

登山

Đăng sơn

Lên núi (Người dịch: Xuân Diệu)

攜杖登山觀陣地
萬重山擁萬重雲
義兵壯氣吞牛斗
誓滅豺狼侵掠軍

Huề trượng đăng sơn quan trận địa
Vạn trùng sơn ủng vạn trùng vân
Nghĩa binh tráng khí thôn Ngưu Đẩu
Thệ diệt sài lang xâm lược quân.

Chống gậy lên non xem trận địa
Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây
Quân ta khí mạnh nuốt Ngưu Đẩu
Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy.


1950
 
  

   Đi thuyền trên sông Đáy
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 5126 lần
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 12:49
12 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Dòng sông lặng ngắt như tờ,
Sao đưa thuyền chạy, thuyền chờ trăng theo.
Bốn bề phong cảnh vắng teo,
Chỉ nghe cót két tiếng chèo thuyền nan.
Lòng riêng riêng những bàng hoàng,
Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng.
Thuyền về, trời đã rạng đông,
Bao la nhuốm một màu hồng đẹp tươi.

Ngày 18-8-1949.
 
  

   Bài ca du kích
 
Thể thơ: Thơ tự do, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 4344 lần
Đăng bởi Vanachi vào 20/05/2006 19:54
7 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Ào, ào, ào...
Ào, ào, ào...
Già nào
Trẻ nào
Lính nào
Dân nào
Đàn ông nào
Đàn bà nào!
...

» Xem toàn bộ bài thơ


1942
 
  

   Báo tiệp
 
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 5637 lần
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2005 13:04
6 người thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 

報捷

Báo tiệp

Tin thắng trận (Người dịch: Huy Cận)

月推窗問詩成未
軍務仍忙未做詩
山樓鐘響驚秋夢
正是連區報捷時

Nguyệt thôi song vấn: - Thi thành vị?
- Quân vụ nhưng mang vị tố thi.
Sơn lâu chung hưởng kinh thu mộng,
Chính thị Liên khu báo tiệp thì.

Trăng vào cửa sổ đòi thơ,
Việc quân đang bận, xin chờ hôm sau,
Chuông lầu chợt tỉnh giấc thu,
Ấy tin thắng trận Liên khu báo về.

» Hiện dịch nghĩa


Năm 1948.
Viết bằng chữ Hán. Dịch và in trong sách Hồ Chí Minh: Thơ, Nxb Văn học, Hà Nội, 1975, tr.106.
 
  

   Ca đội tự vệ
 
Thể thơ: Thể loại khác, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 1102 lần
Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 20:36
3 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
I
Gươm dao ta
Đem mài đi
Mài cho bén
Mài cho sắc
Nhật ta đâm
Tây ta chặt.

...

» Xem toàn bộ bài thơ


Ngày 1 tháng 2 năm 1942.
 
  

   Ca binh lính
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Hiện đại
Đã được xem 3028 lần
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2007 09:05
7 người thích
1 bài trả lời
Thao tác
 
 
 
Hai tay cầm khẩu súng dài,
Nhắm đi nhắm lại, bắn ai thế này?
Bắn vào quân Nhật, quân Tây,
Lũ cướp nước, lũ đoạ đày dân ta,
Lũ không yêu trẻ, kính già,
Lũ cướp đất, lũ đốt nhà xôn xao,
Lũ đòi sưu nặng, thuế cao,
Lũ đi vơ vét đồng bào Việt Nam.
...

» Xem toàn bộ bài thơ


Bài thơ này được đăng trên báo Việt Nam độc lập, số 110, ngày 1-11-1941.
 
  

   Ca sợi chỉ
 
Thể thơ: Lục bát, thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: đoàn kết
Đã được xem 5511 lần
Đăng bởi Vanachi vào 20/05/2006 19:40
Đã sửa 1 lần, lần sửa cuối bởi Vanachi vào 23/05/2006 01:53
7 người thích
Chưa có trả lời
Thao tác
 
 
 
Mẹ tôi là một đoá hoa
Thân tôi trong sạch tôi là cái bông
Xưa tôi yếu ớt vô cùng
Ai vò cũng đứt ai rung cũng rời
Khi tôi đã thành chỉ rồi
Cũng còn yếu lắm ăn ngồi không an
Mạnh gì sợi chỉ con con
Khuôn thiêng biết có vuông tròn cho chăng?
...

» Xem toàn bộ bài thơ


1-4-1942
 
  

Trang trong tổng số 6 trang (58 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

© 2004-2014 Vanachi